17. mai 2008

Multimedia message

17. Mai på lillehammer